Ordningsregler

– Husvagnen skall parkeras med dragkroken mot vägen och nummerplåt mot den gula markeringen. Husbil parkeras med fronten mot vägen och nummerplåt mot den gula markeringen. Personbil parkeras längs med gatan.

– Endast ett tält, husvagn eller husbil får sättas upp på varje plats. Det är inte tillåtet att övernatta i förtält.

– Avstånd mellan två campingenheter (husvagn och förtält) skall vara minst 4 meter, mellan tält gäller 3 meter

– Stråvalla Camping är en familje- och senior camping. För att boka en plats krävs att minst en gäst har fyllt 20 år, (undantag kan göras av campingvärd).

– Vid bokning så skall gäst uppge namn och adress där gästen är mantalsskriven (fast bostadsadress) och telefonnummer som gäst kan nås på. Indentifering med körkort eller pass skall kunna uppvisas vid incheckning.

– För att bokning skall accepteras så skall det gå att söka gästen på den adress där gäst är mantalsskriven (fast bostadsadress).

– Ny campingavgift tas ut efter klockan 12.00.

– Campinggäst har inte rätt att hyra ut campingplats i andra hand.

– Elkostnad baseras på förbrukning för respektive plats och betalas i efterskott

-Poolen är för boende på Stråvalla Camping och det är förbjudet att dyka i poolen. Målsman ansvarar för minderåriga, badkläder skall användas (badblöjor för bebisar) och inga husdjur är tillåtna i poolen.

– Inom området skall motorfordon framföras på 1:ans växel, max 10 km/tim. Detta gäller även tvåhjuliga motorfordon. Akta barnen som rör sig på campingen!

– Motorfordonstrafik inom området är inte tillåtet mellan 23.00 och 06.00.

– Nattro råder efter kl 23.30.

– Staket i gathörn får vara högst 0,8 meter inom en sikttriangel som sträcker sig 10 meter åt vardera hållet.

– Innan du slår ner stolpar, kontrollera alltid med receptionen.

– Av brandskäl så är det förbjudet att ladda elbil via husvagn/husbil. Laddning av elbil skall ske med avsedd adapter för Stråvalla Camping och med max 10 Amp.

– Gasol och el-anslutningar skall vara provad och godkänd enligt gällande bestämmelser. Elkabel mellan husvagn och elskåp skall vara godkänd enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter. Gästen ansvarar för att föreskrifterna är uppfyllda.

– Då gasol är brandfarlig så får byte av gasolflaskor och engångsbehållare inte ske nära öppen eld . Det är inte lämpligt att någon befinner sig i husvagn när gasol hanteras i eller i anslutning till förtält.

– För att öka brandsäkerheten under din husvagnssemester finns det några saker du kan göra själv:
Sätt upp brandvarnare i husvagnen. Ha en handbrandsläckare i vagnen. Var försiktig med öppen eld, grilla aldrig med grillen direkt placerad på gräsmattan.

– Räddningsverket ger brandriskprognoser och när vi anslår om eldningsförbud enligt deras föreskrifter skall förbudet råda över hela campingen tills annat besked ges från campingledningen.

– Tänk på att det kan börja brinna i en sladdvinda om inte all sladd är utrullad.

– Paviljong får ha tak av väv men inte väggar.

– Campingen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Åverkan på befintliga byggnader, ledningar och mark eller andra gästers ägodelar ersätts av gästen.

– Husdjur (hund och katt) är välkomna, dock skall dom hållas under uppsikt på ett sådant sätt att andra inte störs. Hundar ska vara kopplade på campingen och rastas utanför campingområdet, glöm inte plocka upp efter dem. Det är förbjudet att lämna husdjur utan tillsyn i bil, husvagn/husbil eller förtält/tält.

– Det är inte acceptabelt att bråka med andra campinggäster eller campingledning.

– De flesta campinggäster uppträder hänsynsfullt. Campingledningen kan tvingas vidta åtgärder mot de gäster, som inte respekterar campingens ordningsregler. Campingledning, nattvakt eller polis kan avvisa gäst med omedelbar verkan i de fall de bedömer att överträdelserna är grova. Kund äger då inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

– Om campinggäst inte lämnar campingen efter uppmaning från Campingledning, nattvakt eller polis så har Stråvalla Sommarcamping AB rätt att belasta campinggäst med alla de kostnader som uppstår på grund av avhysning. Campingvärd, eller den som campingvärd utser, har rätt att flytta husvagn tillhörande platsen från Stråvalla Camping samt bil tillhörande platsen vid avhysning.